Faller AMS Club Sweden
Faller AMS Club Sweden bildades 1994 av Bo Janson och Michael Magnusson. Ambitionen var att samla alla Faller AMS-vänner i Sverige i en gemensam förening för att bevara Faller bilbanor och tillbehör till kommande generationer. Ett annat syfte var att medlemmar skulle kunna komma i kontakt med varandra för utbyte av erfarenheter och idéer omkring Faller AMS bilbanor.

Samma år som vi bildades började vi också att ge ut vår klubbtidning med namnet Club Post, där får medlemmarna information om allt som rör Faller AMS och närliggande ämnen.  Det kan gälla bilar, bandelar, tillbehör, Faller husbyggsatser, tekniska tips, renoveringar, byggprojekt, historik, förebilder i verkligheten samt konkurrenter då och nu.

Tidningen som är på 26 sidor i A4 format kommer ut två gånger om året, i mars och oktober. Den skrivs på svenska men en engelsk sammanfattning medföljer till icke svensktalande medlemmar. Redaktionen välkomnar bidrag till tidningen av medlemmar i klubben.
Medlemmarna kommer till större delen från Sverige men självklart välkomnar vi även medlemmar från andra länder. Vi har även medlemmar i Norge, Danmark, England och USA.

Faller AMS Club Sweden was founded in 1994.Our goal is to gather all Faller AMS friends in Sweden, Scandinavia or elsewhere in a community, to share experiences and ideas concerning all topics around Faller AMS slotcars and accessories. We are also publishing a newsletter twice a year with information about all kinds of aspects on collecting and racing Faller AMS slotcars, including cars, tracks, restoration, history, Faller buildings etc. The newsletter is written in Swedish but we can provide an English translation upon request. Please contact us for further information.

Vill du också bli medlem? Kontakta i så fall  Bo Janson .

Do you also want to become a member? Then contact  Bo Janson
 

Kontakta oss gärna : Ordförande :
Michael Magnusson
Redaktör :
Bo Janson
Webmaster :
Mats Persson
Två vackra och snabba Mercedes SL230 står beredda för att göra upp om titeln "Der Schnellfahrer des Jahres 1967".