Faller AMS Club Sweden

Links.jpg

Klubben/Om oss

Till Startsidan

Kontakter (Contacts)


Ordförande
Michael Magnusson
Medlemsanmälan (member registration)
Redaktör
Bo Janson
Webmaster
Michael Magnusson

Medlemsskap
Medlemsanmälan mejlas till redaktören.
Se Kontakter överst på sidan.

Medlemsavgiften är 200 kr/år från och med år 2020.

Faller AMS Club Sweden
  Vi samlar Faller AMS vänner från olika världsdelar i en gemensam förening.

Vi vill underlätta för medlemmarna att utbyta  erfarenheter och idéer omkring Faller AMS bilbanor med tillbehör, samt också att bevara dessa till kommande generationer. På köpet får vi en fantastisk hobby.

Välkommen att kontakta ordförande eller redaktör!

Klubben bildades 1994 av Bo Janson och Michael Magnusson. De flesta medlemmarna finns i Sverige, men vi har även medlemmar i Norge, Danmark, England och USA.

Klubbtidningen "Club Post"
  Medlemmar får klubbtidningen "Club Post" som har 26 sidor i A4 format och kommer ut två gånger om året, i mars och oktober. Den skrivs på svenska men den som önskar en översättning kan erhålla en pdf fil för att med hjälp av Google translate översätta sidan till valfritt språk.

Tidningen innehåller information om allt som rör Faller AMS och närliggande ämnen, t.ex. bilar, bandelar, tillbehör, husbyggsatser, tekniska tips, renoveringar, byggprojekt, historik, förebilder i verkligheten samt konkurrenter förr och idag.

Klubbtidningen började ges ut samma år som klubben bildades (1994).

Din medverkan
  Du som är medlem får gärna dela med dig av information som kan intressera andra. Kontakta redaktören via mejl med ett godkännande för eventuell publicering!

Innehåll till tidning och hemsida tas tacksamt emot av redaktionen.
In English
   Faller AMS Club Sweden was founded in 1994.
Our goal is to gather all Faller AMS friends in Sweden, Scandinavia or elsewhere in a community, to share experiences and ideas concerning all topics around Faller AMS slotcars and accessories.

  We are also publishing a newsletter twice a year with information about all kinds of aspects on collecting and racing Faller AMS slotcars, including cars, tracks, restoration, history, Faller buildings etc.

The newsletter is written in Swedish but we can provide upon request an pdf file for  translation to a language of your choice via Google translate.

  Please contact us for further information and to become a member.

klubb-kurva.jpg
Två vackra och snabba Mercedes SL230 står beredda för att göra upp om titeln
"Der Schnellfahrer des Jahres 1967"
// Tack till
Mats H. Mats P. och Bo J. m.fl.
som bidragit med arbete och underlag till hemsidan.Till Startsidan

Till toppen på sidan