Faller AMS Club Sweden
Links
Grundsatser
Till Startsidan
 
Några av dom grundsatser Faller tillverkade

Vi kommer att komplettera fler grundsatser när vi får fram bra bilder på dessa.
I "Das Grosse AMS-Buch" av Hick-Müller listas några olika varianter med avseende på vilka bilar som skall ha funnits i grundsatserna.

Vi har valt att inte göra på samma vis då det finns flera rapporter om andra bilar i grundsatserna än vilka som nämns i deras bok. I stället så listar vi efter olika varianter på förpackningsinsats, övrigt innehåll i förpackningen eller förpackningslock eftersom det är det enda säkra vad det gäller olika varianter av grundsatserna.

Bilarna som är med i vår förteckning är enligt respektive års kataloger, men det förekommer relativt gott om avvikelser både vad det gäller modell och färg. Årtalen står för vilka år satsen var med i katalogen.

4000 v.1 Nybörjarsats

1964/65, -65/66(ej med i katalog)
(utan BP-reklam till vänster bakom bilen)

VW 1200, 10 spårdelar, 
körreglage 4031

4000 v.2 Nybörjarsats

1964/65, -65/66, -67
(med BP-reklam till vänster bakom bilen)

VW 1200, 10 spårdelar, 
körreglage 4031

4000T Nybörjarsats

Denna sats fanns inte med i någon katalog och är en riktig raritet.

På bilden ligger det två bilar i satsen men dessa bilar är fel. Det skall endast vara en bil i förpackningen, en Porsche GT (art.nr. 4837).

Vi tackar D.Nümann för bilderna. Danke an D.Nümann für die Bildern.


 

4001 Nybörjarsats

1963/64
MB 220, 10 spårdelar, körreglage 4030

(Fanns bara 1963, ersattes med sats 4000)

4001 v.1.1 Grundsats

1964/65(ej med i katalog)
(Smal förpackning utan BP-reklambakom Mercedesen)

MB 190 / Porsche 356, 13 spårdelar, 2 körreglage 4031
 

 

4001 v.1.2 Grundsats

1964/65
(Smal förpackning med BP-reklam bakom Mercedesen)

MB 230 / Porsche 356, 13 spårdelar, 2 körreglage 4031

4001 v.2.1 Grundsats

1965/66 (bred förpackning)

MB 230 / Porsche 356, 15 spårdelar, 2 körreglage 4031

 

4001 v.2.2 Grundsats

1967 (bred förpackning)

MB 230 / Porsche 356, 15 spårdelar, 2 pumphandtag 4033


4002 v.1 Standardsats

1963/64 

MB 220 / Opel Kapitän, 16 spårdelar, körreglage 4030 med blåtonad vindruta, se bild nedan.
 

Samma insatsmönster som 4004, dock 1,5 cm lägre.

4002 v.1  16 spårbitar (utan 5cm-bit) 4002 v.1 insida lock
4002 v.2 Standardsats

1964/65, -65/66 

MB 220 / Opel Kapitän(1964/65),
MB 220 / Opel Diplomat(1965/66), 17 spårdelar, körreglage 4030

 
Annan insats än version 1

4002 v.2 17 spårbitar utan vitt fält runt 5 cm-biten 4002 v.2 insida lock
4002 v.3.1 Standardsats

1967 

MB 300 / Opel Diplomat, 17 spårdelar, körreglage 4031

4002 v.3.1 Annan insats än version2

4002 v.3 17 spårbitar nu med vitt fält runt 5 cm-biten 4002 v.3 insida lock
4002 v.3.2 Standardsats

1967(ej med i katalog) 

MB 300 / Cadillac, 17 spårdelar, körreglage 4031

Annan insats än 4002 v.3.1


4003 v.1 "City" Trafiksats

1968 -69/70 

VW 1300 / Büssing, 17 spårdelar, körreglage 4031, smal förpackning
 

4003 v.2 Trafiksats

1970
(Nytt motiv och ny storlek på förpackningen)

VW 1300 / Büssing, 17 spårdelar, körreglage 4031, stor förpackning

 

4003 v.3 Trafiksats

1971/72, -72/73, -74/75, -75/76
(Ny AMS-logotype på förpackningen)

VW 1300 / Büssing, 17 spårdelar, pumphandtag 4033, stor förpackning

4004 Sportvagnssats

1963/64

MB 190 / Porsche 356, 
26 spårdelar, körreglage 4030

Relativt sällsynt sats p.g.a.dess
korta produktionstid.

 

4004 II "AVUS" Sportvagnssats

1968

Porsche GT / Ferarri GTO, 29 spårdelar, pumphandtag 4033

Version 2:1 har texten ¨Avus¨ på locket, frigolitinsats, Ferrari GT & Porsche GT typ 2 (med vindrutetorkare) och gula långsidor på kartonglocket


4004 II Sportvagnssats

1969/70

Porsche GT / Ferarri GTO, 29 spårdelar, pumphandtag 4033


4005 "Bil på järnväg"

1970, -71/72, -72/73, -73/74

Ford Capri med zinkchassi, 26 spårdelar, två av-/påfartsramper(4538), järnvägstransportvagn 4541, pumphandtag 4033

4007 v.1 "Solitude"

1964/65, -65/66

MB 230 SL / Jaguar E - type,
45 spårdelar, körreglage 4031

 

 

Med spårsats 4450 kunde man komplettera 4007 Solitude till att bygga Nürburgring.                                                                         4007.v1 långsida
4007 v.2 "Solitude"

1967, -68

MB 230 SL / Jaguar E - type,
45 spårdelar, pumphandtag 4033

                                                                               4007 v.2 långsida
4008 v.1 "Nürburgring"

1967

Porsche GT / Ferarri GTO,
61 spårdelar, pumphandtag 4033,
varvräknare 4901.
Botteninsats v.1, var förmodligen i första hand avsedd för 4009.4008 v.2 "Nürburgring"

1968

Porsche GT / Ferarri GTO,
61 spårdelar, pumphandtag 4033,
varvräknare 4901.


4009 "Das Phantom"

(1964/65)

Fallers största grundförpackning med 3 bilar och 40 bandelar, fanns med i Fallerkatalogen 1964-65.
I Tyskland kallas den för  ¨Fantomen bland AMS-förpackningar¨.
Enligt uppgift i ¨Das Grosse AMS-Buch ¨ av Müller-Hick  så ska den, enligt rykte, endast ha tillverkats i c:a 100 exemplar, varav de allra flesta återkallades från butikerna innan de hann säljas p.g.a. tekniska problem med omkörningsväxel 4724
.


 

4009 Stor Trafiksats

1972/73, -74/75

Ford Capri / BMW 2000 CS
29 spårdelar, 2 pumphandtag 4033, transformator och tillbehör

 


 
Under 1967/68 bytte Faller ut hela sortimentet med grundsatser. Alla tidigare grundsatser slopades och nya grundsatser, såsom 4003 med flera, ersatte dessa från 1968 och framåt. Samtidigt började man att inrikta sig mer mot racerbanor i stället för trafikbanor. I samband med detta tillkom den nya 39xx-serien racerbanor.
Satsen 4004 "AVUS" borde egentligen tillhört 39xx-serien men gjorde inte detta av någon okänd anledning. Dess motiv på förpackningslocket övertogs 1970 av 3902. 

 
3900 v.1 "Junior" Presentsats

1967

MB 230 / Porsche 356 / 911, 12 spårdelar, 2 pumphandtag 4033

3900 v.2 "Junior" Presentsats

1968
(Texten "Junior" flyttad till vänsterkanten)

MB 230 / Porsche 911, 12 spårdelar, 2 pumphandtag 4033 


 
I katalogen 1974/75 presenterade Faller ett containerhanteringssystem med AMS. Dessa grundsatser fick treställiga artikelnummer (40x). Samtidigt så ändrades även innehållet i grundsats 4005 som fick nummer 405 efter detta.
(Artikelnummer 401 fanns redan 1968 som grundsats för AMS i N-skalan).

 
401 Grundsats N-skala

1968 - 1974

1 Buss, 16 spårdelar, 1 Körreglage 2431

Från 1969 fick satsen nummer 2401

402 Containerterminal

1974/75, -75/76, -76/77, -77/78,
-78/79, -79/80, -80, -81, -82

Containerkran, lastbil 480 (utan motor), järnvägsvagn med två containrar, kontrollpult 432

405 Bil på järnväg II

1974/75, -75/76, -76/77, 
-77/78, -78/79, -79/80, -80

Mercedes 230 SL, järnvägsvagn 4541, 14 spårbitar (inklusive ett växelpar och en på-/avfartsramp 438), pumphandtag 433, kontrollpult 432

406 Lastbilssats

1974/75, -75/76, -76/77, 
-77/78, -78/79, -79/80, -80

Lastbil 480, 12 spårbitar (inklusive 2 växlar), lastramp 435, pumphandtag 433


408 Containersats

1974/75, -75/76, -76/77, -77/78

Containerkran, lastbil 480, järnvägsvagn med två containrar, 12 spårbitar (inklusive 2 växlar), lastramp 435, pumphandtag 433, två kontrollpultar 432

 

 

Faller tillverkade även grundsatser som var avsedda för USA-marknaden, antingen under eget namn eller med beställarens namn/varumärke.

Western Star Road & Rail Detta är en komplett anläggning som såldes i USA under namnet Western Star Road & Rail. Förutom Faller AMS-banan så fanns det ett lok från Fleischmann och fyra vagnar tillverkade av Roco. Dessa satser såldes av Charles C. Merzbach , New York i slutet av 60-talet eller början av 70-talet.
Satsen innehåller två unika saker; Anslutningsskenan till AMS är en kurvsektion samt att det följer med två stycken adaptrar för att kunna ansluta Auroraskenor. Tåget matas med likström (DC) och AMS-bilarna med växelström (AC)

Här är en översiktsbild av en komplett anläggning. Transformatorn är dock inte original. Om bilarna är original eller inte finns det tyvärr ingen dokumentation om då bruksanvisningen inte avslöjar detta. Bruksanvisningen finns som pdf-fil på medlemssidan.


Vi tackar Bill Maloney i Wilmette, Illinois USA för att ha försett oss med all information och bilder.

Anslutningsskenan är ett kurvspår 4390, förmodligen för att anslutningskablarna skall vara utanför järnvägen av rent praktiska skäl.Övergångsadapter Faller-Aurora, som synes så är den helt isolerad. Bilarna fick ha tillräckligt med fart för att kunna passera det strömlösa partiet. Notera även att styrspåret är vinklat för att passa Auroras c/c-mått.

Till Startsidan Till toppen på sidan