Faller AMS Club Sweden
Bosses lösning för trångbodda: Lägg anläggningen i bilen.
Först en bild på anläggningen i bilen.

Längst fram står de sex första Faller AMS-bilarna uppställda

Flygfoto som visar spårplanen för oss alla. 
Närbild på bensinstationen.....
....och Gamla Stan och tillbaka....
...till bensinstationen.
Mercedes 220 SE med Opel Kapitän bakom sig på väg in i staden.
Kapitänen lämnar företräde för Mercedesen och Folkvagnen enligt högerregeln.
Vi avslutar med en bild på MB 190 SL som håller på att fylla tanken.