Faller AMS Club Sweden
Links
El-guide
Till Startsidan

Faller AMS har några olika lösningar när det gäller anslutning av köraggregat till banan.
Förhoppningsvis skall vi kunna reda ut vad som behövs för att kunna ansluta banan på ett riktigt sätt.

Funktion

   Alla AMS-bilar har likströmsmotorer och skall därför matas med likspänning (DC). Fallers transformatorer däremot lämnar 16 Volt (V) växelspänning (AC).
Tanken är att man skall kunna köra två bilar på samma spår oberoende av varandra. Detta var ju något som var unikt för AMS-systemet jämfört med andra system, allt enligt Fallers egna reklam.

Hur fungerar då detta i teorin? Växelspänning skiftar ju polaritet (från + till - till + till - osv.) med en frekvens av 50 gånger per sekund (50Hz). Antingen är den positiv + eller negativ - vardera 50 gånger per sekund =50 Hz.
Om vi tar Fallers transformator som lämnar 16 V AC så betyder det att den 50 gånger per sekund lämnar +16V AC och 50 gånger per sekund -16V AC.
När växelspänningen ändrar polaritet från +16V till -16V så gör den inte det tvärt av utan spänningen sjunker gradvis från +16V ner mot 0 och vidare ner till -16V.
Väl nere vid -16V så ändras polariteten och spänningen stiger gradvis till +16V för att där åter gå ner till -16V osv.

Man kan filtrera växelspänningen med hjälp av en diod eller selenskiva så att den inte skiftar polaritet.
Det vill säga att när den går från +16V och ner mot -16V så stannar den därför vid 0.
Eftersom den då inte går förbi 0 utan stannar där så har den inte skiftat polaritet och vips så har man en positiv likspänning.
Om man gör likadant med -16V och stoppar denna vid 0 när den går mot +16V så har man en negativ likspänning. Nu är det inte 16 Volt som vi får ut på respektive likspänning utan betydligt mindre, bl.a. beroende på att vi bara kan utnyttja 25 av 50Hz på respektive spänning. Det är dock överkurs som vi inte kommer att avhandla här.

Sammanfattningsvis så får vi med hjälp av en diod/selenskiva mellan köraggregatet och spåret en likspänning. Kopplar vi sedan in ytterligare ett köraggregat till samma spår och sätter en diod/selenskiva mellan köraggregatet och spåret så har vi två olika likspänningar på samma spår. En positiv och en negativ.
Dioderna/selenskivorna måste kopplas i motsatt riktning, jämfört med varandra, för att det skall fungera. (Ena dioden/selenskivan filtrerar + och den andra -).
OBS! Köraggregaten måste kopplas till samma transformator !

I ovanstående stycke har vi fått fram två olika likspänningar till spåren. Nu måste även bilarna anpassas för att kunna köras individuellt på samma spår. Detta görs med en selenskiva eller diod mellan spår och motor.
Beroende på hur man vänder selenskivan/dioden så får man antingen en + bil eller en - bil. De flesta Faller AMS-bilar var redan från fabrik utrustade med en selenskiva som gjorde bilen till antingen en + bil eller en -bil. Färgen på chassiet eller styrstiftet (vit + resp. svart -) talade om vilken slags bil det var. Det skulle alltså vara en "vit +" och en "svart -" bil i samma spår.
De sista åren ersattes systemet med selenskivor av diodsläpskor, vilka man dock fick köpa som extra tillbehör. Till detta så användes gröna respektive röda styrstift för att skilja på plus- respektive minusbilar.

Köraggregat

Här följer några alternativ med olika köraggregat och i förekommande fall likriktare för anslutning av AMS-banan. I samtliga fall är transformatorn på 16 V AC.

Köraggregat 4030

Detta köraggregat var utrustat med selenskiva så det gick att ansluta direkt till körbanan utan att använda någon form av likriktare om man ville köra två bilar i samma spår.

Ratten justerar hastigheten, med den röda omkopplaren väljer man antingen plus eller minusbil som skall köras och med dem blå knapparna så kan man kontrollera växlar.

De gula "lamporna" är bara attrapper. Aggregatet tillverkades fram till 1966. Detta exemplar är även utrustad med den i dag sällsynta vindrutan som endast fanns med i den första versionen av startsats 4002.

   

Kopplingsschema för körning med 1 bil i varje spår

Brun kabel från de två rälerna i mitten på anslutningsskenan till transformator.

Gul kabel från körreglage 1 till transformator 16 V AC.

Gul kabel från körreglage 2 till gul anslutning körreglage 1.

Mörkröd kabel från ytterräl på spår 1 till röd anslutning körreglage 1.

Ljusröd kabel från ytterräl på spår 2 till röd anslutning körreglage 2.


Kopplingsschema för körning med 2 bilar i varje spårBrun kabel från de två rälerna i mitten på anslutningsskenan till transformator.

Gul kabel från körreglage 1 till transformator 16 V AC.

Gul kabel från körreglage 2 till gul anslutning körreglage 1.

Gul kabel från körreglage 3 till gul anslutning körreglage 2.

Gul kabel från körreglage 4 till gul anslutning körreglage 3.

Mörkröd kabel från ytterräl på spår 1 till orange anslutning #4 på körreglage 1.

Orange kabel från orange anslutning #5 på körreglage 2 till orange anslutning #5 på körreglage 1.

Ljusröd kabel från ytterräl på spår 2 till orange anslutning #4 på körreglage 3.

Orange kabel från orange anslutning #5 på körreglage 4 till orange anslutning #5 på körreglage 1.


Köraggregat 4031

Detta köraggregat har ingen selenskiva. Skall man bara köra en bil i spåret så behövs ingen likriktare mellan köraggregatet och anslutningsskenan om bilen har en inbyggd selenskiva eller diod. Dioden/selenskivan omvandlar ju växelspänningen till likspänning. Beroende hur denna är monterad så får man antingen en positiv eller negativ likspänning. Hastigheten regleras med ratten. I övrigt inga andra funktioner.

Aggregatet tillverkades i två versioner. Dels den tidiga fram till 1966 som  har en gul enpolig kabel för anslutning till transformatorns gula anslutning.
Versionen från 1967 har en grå tvåpolig kabel med stickkontakt för anslutning till likriktare.

Aggregatet fanns i röd, orange, gul, ljusblå, mörkblå och grön. Ratten vit eller svart.
 

   

Kopplingsschema för körning med 1 bil i varje spår (tidig version)Brun kabel från de två rälerna i mitten på anslutningsskenan till transformator.

Gul kabel från körreglage 1 till transformator 16 V AC.

Gul kabel från körreglage 2 till gul anslutning körreglage 1.

Mörkröd kabel från ytterräl på spår 1 till röd anslutning körreglage 1.

Ljusröd kabel från ytterräl på spår 2 till röd anslutning körreglage 2.

Här ser man att det inte behövs någon likriktare mellan körreglage och anslutningsskena eftersom bilarna har likriktare inbyggda i form av selenskivor. Gul bil är plus och blå bil är minus.


Kopplingsschema för körning med 2 bilar i ett spår (tidig version)  (med likriktare 4035)
 


Brun kabel från de två rälerna i mitten på anslutningsskenan till transformatorn.

Gul kabel från körreglage 1 till transformator 16 V AC.

Gul kabel från körreglage 2 till gul anslutning körreglage 1.

Röd kabel från anslutningsskena till röd anslutning på likriktare 4035.

Röd kabel från A på likriktare 4035 till röd anslutning på körreglage 1.

Röd kabel från C på likriktare 4035 till röd anslutning på körreglage 2.


Kopplingsschema för körning med 1 bil i varje spår (sen version) (med likriktare 4020)
 


Bilden talar för sig själv. Likriktare 4020, som var en förenklad
version av 4019, följde med i startsats 4003


Kopplingsschema för körning med 2 bilar i varje spår (sen version) (med likriktare 4020)
 


Naturligtvis kan även köraggregat 4033 (pumphandtag) användas till likriktare 4020.


Köraggregat 4033 (pumphandtag)Detta köraggregat kom 1967 och har liksom den sena versionen av 4031 en grå dubbelledad kabel med stickkontakt för anslutning till likriktare.
Främst togs detta handtag fram för att även kunna tävlingsköra med AMS-banan. Från och med 1970 blev den standard i alla startsatser. Med den vita knappen kunde man låsa hastigheten vid körning på trafikbanor.

Aggregatet fanns i två versioner. Den första med "Faller". Den andra utan text. Blå, röd och grön.

 


Kopplingsschema för körning med 1 bil i varje spår (med likriktare 4019)
 


Kopplingsschema för körning med 2 bilar i varje spår (med likriktare 4019)


 
Kopplingsschema för körning med 1 bil i varje spår (med anslutningsskena 4702)


Den sista och den mest användarvänliga lösningen. Nu är likriktaren inbyggd i skenan

Kopplingsschema för körning med 2 bilar i varje spår (med anslutningsskena 4702)


Avslutningsvis anslutningsskena med två bilar i ett spår.


Givetvis går det lika bra att använda den sena versionen av
köraggregat 4031 till alla ovanstående inkopplingsexempel.


Till Startsidan Till toppen på sidan